INVESTOR RELATIONS /

General Meetings

Check the latest updates of Flexopack Group since your last visit.

Annual Ordinary General Meeting 16.06.2023

Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 16.06.2023

Number of Shares & Voting Rights

Proxy Appointment Form

Annual Ordinary General Meeting 10.6.2022

Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting 10.06.2022

Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 10.06.2022

Number of shares & voting rights

Proxy appointment form

Annual Ordinary General Meeting 25.06.2021

Resolutions of the Annual Ordinary General Meeting

Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 25.06.2021

Number of shares & voting rights

Proxy appointment form

Annual Ordinary General Meeting 26.06.2020

Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 

Number of shares & voting rights

Proxy appointment form 

Annual Ordinary General Meeting 28.06.2019

Invitation to the Annual Ordinary General Meeting 

Number of shares & voting rights

Proxy appointment form

General Meeting 06.12.2018

Invitation to the General Meeting 

Draft Resolution (E.G.M 06.12.2018)

Number of shares & voting rights (E.G.M 06.12.2018)

Proxy appointment form (E.G.M 06.12.2018)

Annual Ordinary General Meeting 29.06.2018

Invitation to the Annual Ordinary General Meeting

Proxy appointment form (AGM 29.06.2018)

Meat

Poultry

Dairy

Fish & Seafood

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products  

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

R&D

Sustainability

Quality Assurance

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

History

BoD

Subsidiaries - Affiliates

Careers

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Press Releases

Corporate Governance

Codes - Policies
Committees

Shareholders Structure

Financial Statements

Company

General Meetings

Financial Calendar

IR contact

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Press Releases

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.