Semi-Annual Financial Report 2023

Annual Financial Report 2022 in pdf

Annual Financial Report 2022 in ESEF (zip)

Annual Financial Report 2022 in ESEF (html)

Semi-Annual Financial Report 2022

Annual Financial Report 2021 (pdf)

Annual Financial Report 2021 in ESEF (zip)

Annual Financial Report 2021 in ESEF (html)

Semi-Annual Financial Report 2021

Annual Financial Report 2020

Semi Annual Financial Report 2020
Annual Financial Report 2019
Semi Annual Financial Report 2019
Annual Financial Report 2018
Semi Annual Financial Report 2018
Annual Financial Report 2017
Semi Annual Financial Report 2017
Annual Financial Report 2016
Semi Annual Financial Report 2016
Annual Financial Report 2015
Annual Financial Report 31.12.2014
Annual Financial Report 31.12.2013
Annual Financial Report 31.12.2012
Interim Financial Report 30.09.2012
Financial Report 30.06.2012
Interim Financial Report 31.03.2012
Annual Financial Report 01/01/2011 – 31/12/2011
Interim Financial Report 01/01/2011-30/09/2011

Meat

FLEXOLID™ S Lidding Films

MONOLID Lidding Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXOFRESH™ Thermoforming Films

MONOFRESH™  Thermoforming Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

MONOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

MONOFLOW FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FreshOnBoard™

Flexo-moPE

Chub

Dairy

FLEXOLID™ S Lidding Films

MONOLID Lidding Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXOFRESH™ Thermoforming Films

MONOFRESH™ Thermoforming Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

MONOSHRINK™ Shrink Films

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

MONOFLOW FlowPack Films 

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

FLEXOBAG CMG – Cheese Maturation Bags

FreshOnBoard™

Flexo-moPE

DryFood

Flexo-moPE

NonFood

Flexo-moPE

Poultry

FLEXOLID™ S Lidding Films

MONOLID Lidding Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXOFRESH™ Thermoforming Films

MONOFRESH™ Thermoforming Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

MONOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

MONOFLOW FlowPack Films 

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FreshOnBoard™

Flexo-moPE

Fish & Seafood

FLEXOLID™ S Lidding Films

MONOLID Lidding Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K Skin Films

FLEXOFRESH™ Thermoforming Films

MONOFRESH™ Thermoforming Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

MONOSHRINK™ Shrink Films

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

MONOFLOW  FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

FreshOnBoard™

Flexo-moPE

FoodService

FLEXOBAG CMG – Cheese Maturation Bags

Chub

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

MONOLID

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

MONOFRESH™

Ready-to-Recycle

MONOFRESH™

MONOSHRINK™

MONOLID

MONOFLOW FlowPack Films

FRESHONBOARD™

Flexo-moPE

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

MONOSHRINK™

MONOFLOW FlowPack Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FoodService

FLEXOBAG CMG – Cheese Maturation Bags

CHUB

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

R&D

Sustainability

Quality Assurance

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

History

BoD

Subsidiaries - Affiliates

Careers

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Press Releases

Corporate Governance

Codes - Policies
Committees

Shareholders Structure

Financial Statements

Company

General Meetings

Financial Calendar

IR contact

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Press Releases

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.