Meat

Poultry

Dairy

Fish & Seafood

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products  

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

R&D

Sustainability

Quality Assurance

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

History

BoD

Subsidiaries - Affiliates

Careers

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Press Releases

Corporate Governance

Codes - Policies
Committees

Shareholders Structure

Financial Statements

Company

General Meetings

Financial Calendar

IR contact

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Press Releases

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.