ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Μετοχική Σύνθεση

Μετοχολόγιο βάσει γνωστοποιήσεων αρθ.9, Ν. 3556/2007

Όνομα Μετόχου
Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου
Ποσοστό %
Γκινοσάτης Σταμάτης 3.636.466 30,64%
Γκινοσάτης Γεώργιος 2.060.174 17,36%
Γκινοσάτης Νικόλαος 1.909.044 16,08%
Γκινοσάτη Σταματίνα 933.948 7,87%
Άλλοι μέτοχοι  ≥ 5% 598.555 5,04%
Άλλοι μέτοχοι < 5% 2.731.037 23,01%
Σύνολο μετοχών
11.869.224
100%

 

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.