FLEXOPACK POLSKA SP. Z O.O.

 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2022

ΛΗΨΗ >


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2021

ΛΗΨΗ >


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2020

ΛΗΨΗ>

 

FLEXOPACK PTY LTD

Ετήσια Οικονομική Κατάσταση Χρήσεως 2022

ΛΗΨΗ >

 


Ετήσια Οικονομική Κατάσταση Χρήσεως 2021

ΛΗΨΗ >

 


Ετήσια Οικονομική Κατάσταση Χρήσεως 2020

ΛΗΨΗ >


 

FLEXOPACK TRADE AND SERVICES UK LIMITED

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2022

ΛΗΨΗ >


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2021

ΛΗΨΗ >


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2020

ΛΗΨΗ >

 

FLEXOPACK USA INC.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2022

ΛΗΨΗ >


Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2021

ΛΗΨΗ >

 

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.