Οικονομική έκθεση εξαμήνου 2023

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2022 (pdf)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2022 σε ESEF (zip)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2022 σε ESEF (html)

Οικονομική έκθεση εξαμήνου 2022

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021 (pdf)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021 σε ESEF (zip)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021 σε ESEF (html)

Οικονομική έκθεση εξαμήνου 2021

Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2020

Οικονομική έκθεση εξαμήνου 2020
Ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης 2019
Οικονομική έκθεση εξαμήνου 2019
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2018
Οικονομική Έκθεση Εξαμήνου 2018
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2017
Οικονομική Έκθεση Εξαμήνου 2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2015
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.09.2015
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.06.2015
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 31.03.2015
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2014
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.09.2014
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.06.2014
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 31.03.2014
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2013
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.09.2013
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.06.2013
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 31.03.2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2012
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.09.2012
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.06.2012
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 31.03.2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.09.2011
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 30.06.2011
Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Έκθεση 31.03.2011

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.