ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ /

Βιωσιμότητα

ATHEX ESG Reporting Guide 2022

Έρευνα Βιωσιμότητας 2021

Flexopack – ATHEX ESG Disclosures Report 2021

Έρευνα Βιωσιμότητας 2020

Έρευνα Βιωσιμότητας 2019

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Η Flexopack λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργούν τα προϊόντα μας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Μέσω της έρευνας και της τεχνολογίας, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε προϊόντα με μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση και χρήση ανακυκλώσιμων υλικών χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα του προϊόντος.

Το κύριο μέλημά μας είναι ο ελάχιστος αντίκτυπος που προκαλείται από τις δραστηριότητες των εταιρειών μας στο φυσικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, εφαρμόζουμε πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και τον έλεγχο των βιομηχανικών κινδύνων.

Είμαστε ενεργά μέλη της CEFLEX, μια πρωτοβουλία συνεργασίας που συγκεντρώνει ολόκληρη την αλυσίδα διαχειριστικής αξίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού τα περίπλοκα τεχνικά και επιχειρηματικά εμπόδια για την εύκαμπτη συσκευασία σε μια κυκλική οικονομία.

Επιχειρησιακή βιωσιμότητα

Εκτός από τη βελτιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας, δεσμευόμαστε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα της διαδικασίας παραγωγής μας.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις τελευταίες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση νερού και την παραγωγή αποβλήτων.

Το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων επικεντρώνεται στην ανακύκλωση, μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών αποβλήτων στον πλανήτη.

Κοινωνική ευθύνη

Οι υπάλληλοί μας είναι η ραχοκοκαλιά της επιχείρησής μας. Είναι δική μας ευθύνη να παρέχουμε έναν ασφαλή, ασφαλή χώρο εργασίας με τελικό στόχο μηδενικούς τραυματισμούς που σχετίζονται με την εργασία. Αντιμετωπίζουμε όλους τους υπαλλήλους μας με σεβασμό και προωθούμε ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις.

Εκτός από τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων όπου βασίζονται οι δραστηριότητές μας, υποστηρίζουμε ενεργά και συνειδητά την τοπική πολιτιστική και κοινωνική ζωή.

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.