ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ /

Έρευνα & Εξέλιξη

Η εξειδικευμένη ομάδα R&D αποτελείται από επιστήμονες και μηχανικούς με υψηλή τεχνογνωσία. Σε συνεργασία με προμηθευτές και πελάτες, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέα καινοτόμα προϊόντα που θέτουν τα πρότυπα στην τεχνολογία συσκευασίας.

Η Flexopack επενδύει ουσιαστικά στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων, προκειμένου να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής εξέλιξης.

Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης

Το Κέντρο R&D, βρίσκεται στην κεντρική εγκατάσταση παραγωγής μας και είναι ο πυρήνας του προγράμματος ανάπτυξης προϊόντων και δοκιμών.

Όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρές διαδικασίες δοκιμών, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Κέντρο Εφαρμογών

Το Κέντρο Εφαρμογών μας, που βρίσκεται κοντά στην κύρια μονάδα παραγωγής μας, είναι επισκέψιμο για πελάτες και προμηθευτές, με στόχο τη δοκιμή προϊόντων και τύπων συσκευασίας.

Η Ομάδα Ανάπτυξης Συσκευασίας συνεργάζεται με τον πελάτη για την επίτευξη της καλύτερης λύσης συσκευασίας για οποιαδήποτε εφαρμογή.

Ακαδημαϊκές Συνεργασίες

Το Κέντρο R&D συνεργάζεται σε πολλά ερευνητικά έργα με τοπικά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Παρέχουμε επίσης ευκαιρίες υποτροφιών, επιτρέποντας στους σπουδαστές των ακαδημαϊκών οργανισμών να επωφεληθούν από την εργασία σε μερικά από τα πιο απαιτητικά έργα του κλάδου, μαζί με τους εξειδικευμένους επιστήμονες μας.

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.