ΕΤΑΙΡΕΙΑ /

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

FLEXOPACK POLSKA SP. Z O.O.

Στις 20 Ιουλίου 2007, η Flexopack Α.Ε.Β.Ε.Π. εξαγόρασε το 75% της πολωνικής εταιρείας Fescopack Sp. Z o. o.

Η εταιρεία βρίσκεται στο Malbork της Πολωνίας, στην περιοχή του Γκντανσκ, και διαθέτει γη, κτίρια και μηχανήματα. Η τοποθεσία είναι ιδανική από άποψη γεωγραφίας και εκτός από τη γρήγορη εξυπηρέτηση της πολωνικής αγοράς, επιτρέπει άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση σε όλες τις γειτονικές αγορές (Ρωσία, Ουκρανία και Γερμανία) που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ανάπτυξής τους για τη Flexopack.

Το 2015 έγινε τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας από Fescopack Sp. z o.o σε Flexopack Polska Sp. z o.o. Η παραπάνω τροποποίηση αποφασίσθηκε στο πλαίσιο της περαιτέρω ομογενοποίησης των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου και ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας αυτών.

Η Flexopack Polska Sp. z o.o. δραστηριοποιείται  στην παραγωγή εύκαμπτων πλαστικών υλικών συσκευασίας τα οποία απευθύνονται ευρέως σε πολλούς τομείς, o κυριότερος από τους οποίους είναι ο κλάδος συσκευασίας τροφίμων.

Το 2013, πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ποσό 14,7 εκατομμυρίων PLN (περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ), το οποίο καλύφθηκε πλήρως από την Flexopack Α.Ε.Β.Ε.Π. αυξάνοντας έτσι τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Fescopack Sp. z o.o. στο 97,86%.

Το 2016 πραγματοποιήθηκε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,4 εκατομμυρίων PLN (περίπου 1,02 εκατομμύρια ευρώ) και η συμμετοχή της Flexopack Α.Ε.Β.Ε.Π. αυξήθηκε στο 98,32%.

Στις 19 Οκτωβρίου 2017, η Flexopack Α.Ε.Β.Ε.Π. προχώρησε στην αγορά εξακόσια ογδόντα οκτώ (688) κοινών μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Flexopack Polska Sp. z o.o, που αντιστοιχεί στο 1,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της θυγατρικής εταιρείας.

FLEXOSYSTEMS LTD BELGRADE

Η Flexopack S.A. προχώρησε στις 12 Μαΐου 2010 στην ίδρυση της Εταιρίας Flexosystems Ltd Belgrade, με έδρα το Βελιγράδι της Σερβίας, με στόχο τη διανομή, προώθηση και εμπορία όλων των προϊόντων που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο από τον Όμιλο FLEXOPACK στην αναπτυσσόμενη Σερβική αγορά.

Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για περαιτέρω επέκταση του παγκόσμιου δικτύου διανομής προϊόντων της.

Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Flexopack S.A.

Η ίδρυση της Flexosystems Ltd Belgrade εξυπηρετεί πλήρως τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την επιλεκτική ενίσχυση του δικτύου διανομής και την επέκταση των δραστηριοτήτων του στις γεωγραφικές αγορές των Βαλκανίων.

FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED

FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED

Η Flexopack International Limited ιδρύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2014, στη Λάρνακα, Κύπρου και αποτελεί τον συμμετοχικό βραχίονα της ανάπτυξης της FLEXOPACK (holding company), σε αγορές του εξωτερικού.

Οι θυγατρικές εταιρίες «FLEXOPACK PTY LTD», «FLEXOPACK PROPERTIES PTY LTD», «FLEXOPACK TRADE AND SERVICES UK LIMITED», «FLEXOPACK FRANCE» και «FLEXOPACK USA Inc.» ελέγχονται εξ ολοκλήρου από την κυπριακή θυγατρική «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» στην οποία η μητρική εταιρία FLEXOPACK AEBE ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ συμμετέχει με ποσοστό 100%.

FLEXOPACK PTY LTD

Η Flexopack PTY Ltd ιδρύθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2014 στο Brisbane της Αυστραλίας και ασχολείται με την επεξεργασία εύκαμπτων πλαστικών συσκευασιών και τη χονδρική διανομή τους στην Αυστραλία. Αυτά τα προϊόντα είναι κυρίως φιλμ συσκευασίας υψηλού φραγμού που προορίζονται για προϊόντα συσκευασίας τροφίμων και ιδιαίτερα προϊόντα από τη βιομηχανία κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, θαλασσινών και πουλερικών.

Η Εταιρεία είναι 100% άμεση θυγατρική της Flexopack International Limited.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στρατηγικά στην Αυστραλία σύμφωνα με την πρόθεση του Ομίλου να ενισχύσει περαιτέρω την αλυσίδα εφοδιασμού στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και να επεκτείνει την παρουσία του Ομίλου διεθνώς σε αγορές που παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης.

FLEXOPACK TRADE AND SERVICES UK LIMITED

Η Flexopack Trade and Services UK Limited ιδρύθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014 και λειτουργεί ως χονδρικός διανομέας προϊόντων συσκευασίας τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το γραφείο της εταιρείας βρίσκεται στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Εταιρεία είναι 100% άμεση θυγατρική της Flexopack International Limited.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στο πλαίσιο της πρόθεσης του Ομίλου να ενισχύσει περαιτέρω την αλυσίδα εφοδιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και να επεκτείνει την παρουσία του Ομίλου στο εξωτερικό αναβαθμίζοντας το τοπικό κανάλι διανομής και εξυπηρέτησης και εκμεταλλευόμενοι τις μοναδικές ιδιότητες που βρίσκονται αποκλειστικά στα προϊόντα Flexopack.

FLEXOPACK NZ LIMITED

Η Flexopack NZ Ltd ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016, στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας και ασχολείται με τη χονδρική διανομή προϊόντων Flexopack στη Νέα Ζηλανδία. Αυτά τα προϊόντα είναι κυρίως φιλμ συσκευασίας υψηλού φραγμού που προορίζονται για προϊόντα συσκευασίας τροφίμων και ιδιαίτερα προϊόντα από τη βιομηχανία κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, θαλασσινών και πουλερικών.

Η ίδρυση της εταιρείας αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ευρύτερου Ομίλου για την παρουσία σε αγορές που έχουν σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό.

Η Εταιρεία είναι 100% άμεση θυγατρική της Flexopack PTY Ltd.

FLEXOPACK PROPERTIES PTY

Η Flexopack Properties PTY ιδρύθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2017, στο Brisbane της Αυστραλίας.

Η εταιρεία αυτή τη στιγμή δεν έχει εμπορική δραστηριότητα και ο λόγος για την ίδρυση της συγκεκριμένης νομικής οντότητας εξηγείται από την πρόθεση του Ομίλου να επεκτείνει την τρέχουσα κατασκευαστική του δραστηριότητα στην Αυστραλία. Η εταιρεία έχει ήδη αγοράσει ένα κομμάτι γης στο προάστιο Yatala και οι κατασκευαστικές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν στο εγγύς μέλλον.

Η Εταιρεία είναι 100% άμεση θυγατρική της Flexopack International Limited.

FLEXOPACK FRANCE S.A.R.L.

H FLEXOPACK FRANCE ιδρύθηκε στις 5 Oκτωβρίου 2018. Πρόκειται για εμπορική εταιρεία με έδρα την Lyon. Η ίδρυσή της εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του παγκοσμίου δικτύου διανομής και διάθεσης των προϊόντων του Ομίλου και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας του στην συγκεκριμένη γεωγραφική επικράτεια, καθώς και στην αμεσότερη εξυπηρέτηση της εν λόγω αγοράς.

Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Flexopack International Limited.

 

FLEXOPACK USA INC.

H FLEXOPACK USA INC. ιδρύθηκε στις 13 Απριλίου 2020. Η εταιρεία είναι εμπορική, με έδρα την Πολιτεία Delaware των Η.Π.Α. και η ίδρυσή της, η οποία εντάσσεται στην στρατηγική του Ομίλου να ενισχύσει το παγκόσμιο δίκτυο διανομής των προϊόντων του, έχει ως στόχο την τόνωση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας του Ομίλου στην αγορά της Βορείου Αμερικής, καθώς και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης αγοράς.

Η Εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Flexopack International Limited.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι παραπάνω θυγατρικές περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Flexopack S.A, η οποία είναι η απόλυτη μητρική εταιρεία του Ομίλου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις.

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

INOVA SA

Η INOVA S.A. είναι ο κορυφαίος εγχώριος προμηθευτής συσκευασίας με έγχυση για τη βιομηχανία τροφίμων.

Η εταιρεία έχει δύο κύριες δραστηριότητες:

Δίσκοι, μπολ, βάζα και καπάκια που προορίζονται για τη βιομηχανία παγωτού, καφέ και ζαχαροπλαστικής, σε ποικίλους τύπους και μεγέθη με δυνατότητα σήμανσης σε καλούπι.

Σακούλα μέσα σε κουτί, διαφόρων μεγεθών, ασηπτικό και μη ασηπτικό για γαλακτοκομικά προϊόντα, κρασί και χυμούς.

Η δυνατότητα κατασκευής καλουπιών προσφέρει μεγάλη ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση στους πελάτες.

Η εταιρεία βρίσκεται στην Αθήνα.

VLACHOS BROS SA

Η VLACHOS BROS S.A. είναι ένας μεταποιητής εύκαμπτης συσκευασίας προσανατολισμένος στις εξαγωγές που ειδικεύεται στην εκτύπωση rotogravure (έως 9 χρώματα) και στην ελασματοποίηση (χωρίς και με βάση διαλύτες) κυρίως για τη βιομηχανία τροφίμων.

Οι εφαρμογές αφορούν, κυρίως, σνακ και είδη ζαχαροπλαστικής, επεξεργασμένο κρέας, τυρί και προϊόντα αρτοποιίας. Μεγάλη γκάμα μεμβρανών φραγής και υψηλών φραγμών (EVOH / PVDC) διατίθενται σε βιομηχανίες εξυπηρέτησης ευπαθών προϊόντων.

Οι εφαρμογές εκτός τροφίμων περιλαμβάνουν προϊόντα καπνού και υγιεινής.

Η Εταιρεία βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής, σε μικρή απόσταση από την Αθήνα και τον Πειραιά, το κύριο ελληνικό λιμάνι.

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.