ΕΤΑΙΡΕΙΑ /

Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ 

Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος)

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ 

Α’ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ 

Β’ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.