Meat

FLEXOLID™ S Lidding Films

MONOLID Lidding Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXOFRESH™ Thermoforming Films

MONOFRESH™  Thermoforming Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

MONOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

MONOFLOW FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FreshOnBoard™

Flexo-moPE

Chub

Dairy

FLEXOLID™ S Lidding Films

MONOLID Lidding Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXOFRESH™ Thermoforming Films

MONOFRESH™ Thermoforming Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

MONOSHRINK™ Shrink Films

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

MONOFLOW FlowPack Films 

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

FLEXOBAG CMG – Cheese Maturation Bags

FreshOnBoard™

Flexo-moPE

DryFood

Flexo-moPE

NonFood

Flexo-moPE

Poultry

FLEXOLID™ S Lidding Films

MONOLID Lidding Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXOFRESH™ Thermoforming Films

MONOFRESH™ Thermoforming Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

MONOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

MONOFLOW FlowPack Films 

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FreshOnBoard™

Flexo-moPE

Fish & Seafood

FLEXOLID™ S Lidding Films

MONOLID Lidding Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K Skin Films

FLEXOFRESH™ Thermoforming Films

MONOFRESH™ Thermoforming Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

MONOSHRINK™ Shrink Films

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

MONOFLOW  FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

FreshOnBoard™

Flexo-moPE

FoodService

FLEXOBAG CMG – Cheese Maturation Bags

Chub

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

MONOLID

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

MONOFRESH™

Ready-to-Recycle

MONOFRESH™

MONOSHRINK™

MONOLID

MONOFLOW FlowPack Films

FRESHONBOARD™

Flexo-moPE

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

MONOSHRINK™

MONOFLOW FlowPack Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FoodService

FLEXOBAG CMG – Cheese Maturation Bags

CHUB

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

R&D

Sustainability

Quality Assurance

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

History

BoD

Subsidiaries - Affiliates

Careers

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Press Releases

Corporate Governance

Codes - Policies
Committees

Shareholders Structure

Financial Statements

Company

General Meetings

Financial Calendar

IR contact

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Press Releases

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Flexosystems doo Beograd je deo Flexopack Grupe.

FLEXOPACK je značajan evropski proizvodjač fleksibilne ambalaže, koji nudi širok asortiman proizvoda, sa posebnim naglaskom na koekstruziji barijernih i nebarijernih folija.
Kompanija ima snažnu tehničku bazu u ekstruziji, izradi kesa i štampanju.
Primarno tržište FLEXOPACK-a je prehrambena industrija, pretežno: mesa, živine, sira i ribe. Ostala tržišta uključuju industriju štampanja/konverzije i ambalaže za ličnu negu.