Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε το όραμά μας με το να είμαστε μια καινοτόμος, δυναμική και δραστήρια εταιρεία, εστιάζοντας στις ανάγκες της αγοράς.
Σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέα καινοτόμα προϊόντα που θέτουν τα πρότυπα στην τεχνολογία συσκευασίας. Είμαστε επικεντρωμένοι στις ανάγκες της αγοράς και προσπαθούμε να είμαστε οι καλύτεροι.

Επικεντρωνόμαστε στην κάλυψη των αναγκών του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Μέσω της έρευνας και της τεχνολογίας μας, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε προϊόντα με μειωμένη απόδοση και ανακυκλώσιμα υλικά χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα του προϊόντος.

Κρέας

Πουλερικά

Γαλακτοκομικά

Ψάρια & Θαλασσινά

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Lidding Films

FLEXOLID™ S

Skin Films

FLEXION™ Skin Films

FLEXION™ 10K

Thermoforming Films

FLEXOFRESH™

Sustainable Products

FreshOnBoard™

MonoFresh™

MonoShrink™

Shrink Bags & Films

FLEXOSHRINK™ Shrink Bags

FLEXOSHRINK™ FlowPack Films

FLEXOSHRINK™ Forming/Non-Forming Films

Cook-in Products

FLEXOCOOK™ Ovenable Skin Films

FLEXOCOOK™ Ovenable Thermoforming Films

FLEXOCOOK™ Dual Use Films

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Έρευνα & Ανάπτυξη

Βιωσιμότητα

Διασφάλιση Ποιότητας

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Εταιρικό Ιστορικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Θυγατρικές – Συγγενείς εταιρείες

Καριέρα

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Εταιρική Διακυβέρνηση

Κώδικες - Πολιτικές

Επιτροπές

Μετοχική Σύνθεση

Οικονομικές Καταστάσεις

Εταιρία

Θυγατρικές

Γενικές Συνελεύσεις

Οικονομικό Ημερολόγιο

Επικοινωνία Επενδυτών

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS

Δελτία Τύπου

Blog

FLEXOPACK - PACKAGING SOLUTIONS